Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI: nakup.kea.si

Predstavitev

To spletno mesto za vas pripravlja podjetje KEA, d.o.o. Obrtna ulica 2, 3230 Šentjur Podatki o podjetju KEA, d.o.o. in njegovih proizvodih ter tretjih osebah in njihovih proizvodih, zbrani na tem spletnem mestu, so pripravljeni z veliko mero skrbnosti, vseeno pa obstaja možnost, da pri dodajanju vsebin ali kakršnihkoli drugih spremembah na spletnem mestu pride do napak, za kar se obiskovalcem spletnega mesta iskreno opravičujemo. Z obiskom tega spletnega mesta vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema pogoje uporabe spletnega mesta ave.si.

Vsebina in izključitev odgovornosti

Vse vsebine na spletnem mestu nakup.kea.si so informativnega značaja. KEA, d.o.o. se obvezuje, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da bodo podatki na spletnem mestu ažurni, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, proizvoda ali opisanega postopka. Prav tako KEA, d.o.o. ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

KEA, d.o.o. v nobenem primeru ni in ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, preko katere je mogoče dostopati do spletnega mesta nakup.kea.si, ki so posledica uporabnikovega obiska spletnih strani ali njihove kakršnekoli uporabe. KEA, d.o.o. ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta nakup.kea.si .

KEA, d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletnega mesta nakup.kea.si kadarkoli, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Fotografije izdelkov so simbolične.

Pravno obvestilo

Vse pravice spletnega mesta nakup.kea.si so pridržane. Vsa slikovna in pisna gradiva in informacije na spletnem mestu nakup.kea.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine KEA, d.o.o.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu nakup.kea.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta KEA, d.o.o. v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Pravno obvestilo in pogoje uporabe spletnega mesta lahko KEA, d.o.o. kadarkoli spremeni ter so za uporabnike zavezujoči v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

KEA, d.o.o. uporablja tehnologijo piškotkov, s pomočjo katerih omogoča sledenje vaših poti po njenem spletnem mestu, registracijo aktivnosti uporabnikov na tem spletnem mestu ter ocenjevanje in izboljševanje spletnega mesta z namenom, da bi ga naredili kar najbolj uporabnikom prijaznega. Sami lahko spletni brskalnik nastavite tako, da onemogoči delo s piškotki ali da vas opozori, kadar so piškotki poslani.

Za namene statistike si KEA, d.o.o. pridržuje pravico pridobivanja zgolj tistih podatkov obiskovalcev njenega spletnega mesta, iz katerih niso razvidne individualne lastnosti posameznika.

Na nekaterih delih našega spletnega mesta nam boste zaupali svoje osebne podatke, na primer zaradi registracije na spletno mesto. KEA, d.o.o. jamči in se obvezuje, da bo te osebne podatke varovala kot zaupne skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatkov, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali.

Zunanje povezave

Vsebine na spletnem mestu nakup.kea.si lahko vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so druga spletna mesta, posamezne spletne strani in drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletnih strani nakup.kea.si ne morejo domnevati, da spletne strani, do katerih spletno mesto ponuja povezave, upoštevajo enaka načela spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot jih upošteva KEA, d.o.o. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost KEA, d.o.o. za vse primere izključena.

Avtorske pravice

To spletno mesto vsebuje gradivo, zaščiteno z avtorskim pravom. Za to gradivo sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih pravic obdržijo pravico reprodukcije in distribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali distribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščiteno gradivo se kljub temu lahko citira in uporablja dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih pravicah, ki v splošnem dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene, kot so učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Kontakt : online@kea.si